Jak rozdělit pozemek

  Jak rozdělit pozemek

Zde naleznete shrnutí všech korků (návod), které jsou potřeba pro rozdělení pozemku, až k úspěšnému zapsání do katastru. Tím celý proces končí.

  1. Než si budete hledat geodeta, kterého požádáte o geometrický plán (dále jen GP), zajistěte si výřez z pozemkové mapy. Na tomto výřezu má být Váš pozemek s návrhem na dělení pro předběžný souhlas o rozdělení pozemku od Stavebního úřadu. Pokud se jedná o větší dělení například novou parcelaci (nebo v případě nejistých vztahů s obecním vedením...), určitě si zajděte i na obecní úřad, ten musí s dělením též souhlasit.
  2. Pokud budete mít jistotu, že Váš záměr odsouhlasí úřady, objednejte si u geodeta rozdělení pozemku. Ten vyhotoví GP. Musí si místo přijet přeměřit a pravděpodobně bude muset i něco vytyčit a sezvat sousedy a předvést neznatelné hranice. Počítejte, že mu to může trvat zhruba 6 týdnů. Jen 2 týdny  elaborát kontroluje katastrální úřad, zda dodržel všechny požadavky a splňuje všechny náležitosti až po potvrzení katastrálním úřadem je plán právně způsobilý a použitelný pro další právní úkony.
  3. Jste ve fázi, kdy Vám geodet předal GP. Vezměte si jeden a nechte si oficiálně potvrdit souhlas od obce. Vezměte tento GP, dále ještě jeden GP a vyplňte tento formulář.  S tím Vám ráda pomůže i ochotná úřednice na stavebním úřadě a požádejte o oficiální souhlas.
  4. Po uplynutí nějaké doby (každý stavební úřad je jinak vytížený, bývá to od jednoho dne až do 30 dní) dostanete oficiální souhlas. Mezi tím si zajistěte smlouvu pro právní úkon, kterým chcete vlastnické právo převést na další subjekt (koupě, darování atd..). Nezapomeňte, že podpisy musí být na smlouvě ověřené. 
  5. Až toto všechno budete mít, tak si vyplňte návrh na vklad a nechte jej zapsat na katastrálním úřadě. Počítejte s poplatkem 1000 Kč a dobou vyřízení cca 30 dnů.