problematika

Od května 2017 se nároky na vyhotovení geometrického plánu opět zvýšily a zároveň se tak prodloužil i čas na jeho vyhotovení. V současnosti u většiny geometrických plánů budete potřebovat podpis sousedů. O co přesně jde?

Geodeti měří úhly a šikmé délky a ty přepočítávají na vodorovné délky (výšky v katastru nefigurují) a všechny body jsou definovány souřadnicemi. A ty byly v roce 2009 rozděleny na dva druhy - souřadnice polohy, ty určuje měřením geodet a souřadnice obrazu, to jsou ty, které vidíte v katastrální mapě(tím jsou definovány vaše hranice) a jejich kód kvality zobrazuje zároveň přesnost hranice. Existují 2 kódy kód 3 - nejvyšší přesnost. Bohužel mnohem více je bodů s kódem 8, ty vznikly většinou překreslením původních map v měřítku 1:2880 zejména v KMD. Ale také to může být bod s přesností 3, u kterého se nepovedlo sehnat podpisy všech vlastníků, pro které je tento bod lomový bod vlastnické hranice a pak musí dostat kód 8. Také se ale o získání podpisů ani nikdo nemusel pokoušet, což byl velmi častý jev ,a proto se to u bodů kdy se nová hranice napojuje na stávající hranici s k. kv. 8 ( obr. příklad A) nebo se vkládá bod do přímky s k. kv. 8 (obr. příklad  B ) dělat dnes musí. 


                 příklad A

V bodě 6 vstupuje nová hranice(červeně) do stávající hranice (černě) a bod se musí odsouhlasit,poté bod dostane kód kvality 3. V praxi to znamená zajít na obecní/ městský úřad a získat podpis.

              příklad B 

U tohoto příkladu se jedná jen o 2 body v obrázku bod 1 až 2, pro sousedy to nic neznamená, dotýká se to pouze rohu jejich pozemku a nemá to na ně zásadní vliv. U Bodu 2 dole v obrázku to v praxi znamená posílat dopis na poloostrov Krym a čekat 15 dní.

Celkově práce v katastru znamená postupně zpřesňovat katastrální mapu s nutným odsouhlasením všech vlastníků. Tuto práci musí odvést geodeti nikoli ČUZK. Geodeti tak často musí laické veřejnosti vysvětlovat tuto problematiku, což část populace ani nedokáže pochopit.I proto jsou geodeti nuceni mírně zvedat ceny.