přístup na pozemek

                        Jak vyřešit přístup na pozemek.


Zde se dozvíte jak vyřešit přístup po právní stránce. Do dnes existuje spousty parcel, zahrádek či rekreačních chat, kam se dá fyzicky pohodlně dost i vozem, ale po právní strace není vyřešen.


Jeden z nejistějších přístupů je dohodnout se s vlastníky pozemků, po kterých vede stávající nebo nejideálnější komunikace o odkoupení. Pravděpodobně Vám odprodá jen část, a proto budete potřebovat Geometrický plán na rozdělení pozemku. Na základě této listiny si necháte sepsat smlouvu a získáte i všechny ostatní potřebné dokumenty jako je např. souhlas s dělením pozemku aj. pro úspěšný zápis na katastr.

Další možnost pro získání přístupu je věcné břemeno pro právo jízdy a chůze.Samozřejmě, že i zde budete potřebovat souhlas vlastníků pozemků, po kterých povede váš přístup. K tomu to řešení budete potřebovat geometrický plán pro vymezení rozsahu k části pozemku. Ten poté musíte společně se smlouvou a návrhem na vklad zapsat na příslušném katastru nemovitostí.

Poslední možností pro Vás zůstává věřit ve stavební úřad a jeho zákonné možnosti prohlásit váš stávající přístup za tzv. účelovou komunikaci. Můžete totiž požádat v místně příslušnou obec s rozšířenou působností, odbor dopravy o určení právního vztahu dle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 50/2004 Sb., správní řád, ve věci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. ...... v k.ú. ....... Tedy pokud již x let jezdíte stejnou cestou, kde například jsou na straší letecké fotografii vidět vyježděné koleje od vozu. Stavební úřad pokud nerozhodne sám, zahájí správní řízení a vyzve Vás k zaplacení částky 2000 Kč a bude situaci posuzovat a zkoumat, kde máte velkou šanci pro získání přístupu, který stačí pro případné dělení pozemku či získání stavebnímu povolení atd. V případě, že místní úřad rozhodne ve Váš neprospěch, můžete se odvolat na Krajský úřad. Tyto informace máme právě od krajského úřadu, když stavební úřad se bál sám úřadovat.