NAŠE NABÍDKA

Vyhotovování geometrických plánů

Umíme vyhotovit všechny typy geometrických plánů, např. pro vyznačení budovy, rozdělení pozemku, vyznačení věcného břemene. atd.

Zaměření polohopisu a výškopisu

Zaměřujeme podklady pro všechny typy projektů včetně všech terénních, výškopisných a polohopisných prvků.
 

Vytyčovaní rodinných domů

Po získání stavebního povolení Vám vytyčíme základy, pomůžeme Vám vyřešit odsazení bodů na lavičky a vyřešit výškové umístění domu. 
 

Vytyčovaní staveb

Pro stavební firmy vytyčujeme všechny typy menší staveb - opravy komunikací, přístavby, rekonstrukce schodišť nebo opravy inženýrských sítí.
 

Vytyčení nebo ověření vlastnických hranic

Zakoupili jste si pozemek a není oplocen nebo stávající oplocení je ve špatném stavu? Pomůžeme Vám zjistit, kam až sahá Váš pozemek a kde jsou jeho přesné hranice.
 

Zjednodušené dokumentace staveb-pasporty

Potřebujete starou stavbu na Vašem pozemku dodatečně zlegalizovat a zapsat do katastru nemovitostí. Stavební úřad po Vás vyžaduje pasport stavby? Jsme tu pro Vás.
 

Poradenství v katastru nemovitostí

Každým rokem se požadavky na vyhotovení geometrických plánů zvětšují. Bohužel tomu není jinak i v běžných úkonech pro civilní sektor jak na stavebním tak katastrálním úřadě. Rádi Vám poradíme.
 

Není Váš požadavek zde v nabídce ?

Pokud máte úkon pro geodetickou kancelář a není zde popsán, určitě se nebojte s ním na nás obrátit prostřednictvím uvedených kontaktů.