Reference

Hodnocení zákazníků ze serveru Poptávej
Hodnocení zákazníků ze serveru Poptávej

Výškopisný a polohopisný plán ve 3D se zaměření okolních budov

Zaměření roubenky v prudkém svahu v Českém Ráji 

Vytyčování a odsazení na lavičky

Nejednomu stavebníkovi jsme pomohli,vyřešit problém s výškovým umístěním domu a zajištěním bodů před vjezdem bagru na staveniště.

Signalizace vlícovacích bodů

V roce 2012 jsme byli součástí zakázky,která probíhala ve východních Čechách a na celé Moravě,kdy bylo třeba na každých 7 km2 zřídit jeden vlícovací bod pro následné ortofoto. 

Vyhotovili jsme stovky geometrických plánů všech typů. 

Zpětná vazba

Nejlepší zpětná vazba je,když se podíváte na katastrální mapu a najdete zde zapsané geometrické plány svých klientů.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 

Nasvětlení významných objektů Březno u Chomutova

Vytyčování staveb

Vytyčování monolitických i menší dopravních  staveb.